Välkommen

Den här hemsidan är skapad av ett flertal olika cancerorganisationer för att underlätta kommunikationen mellan cancerdrabbade. Även anhöriga till cancersjuka är välkomna.

Här är det tänkt att du som blivit sjuk i cancer skall kunna delta i diskussioner med andra i liknande situation.

Här finns mailinglistor och diskussionsforum för bröstcancer, cancer i tarmkanal och urinblåsa, blodcancerdiagnoser, gynekologisk cancer, strup- och munhålecancer, samt för ungdomar med olika typer av cancerdiagnos.

Klicka på någon av länkarna i menyn så kommer du direkt till den cancertyp eller grupp du är intresserad av.