Välkommen till cancersamtal

Medvetenhet är makt

Om cancer

k

Cancer är ett samlingsnamn på cirka 200 olika sorters sjukdomar

Sedan delar man in dem i olika undergrupper. Det finns ett par vanliga cancerformer i Sverige. Det är prostatacancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, hudcancer och lungcancer. När en person får cancer, så är det för att den perfekta balansen i celldelningen har blivit rubbar. Det blir en cancercell som hela tiden delar sig och detta kommer att till slut bli en klump, alltså en tumör.

I vår kropp så har vi olika organ. Dessa organ består av miljarder små celler. Bland annat så har vi hudceller, muskelceller, njurceller, leverceller och så vidare. Alla celler har sina egna uppgifter. Blodceller har funktionen att de forslar syre till kroppens olika delar och skyddar mot infektioner. De celler som finns i mage och i tarmarna är de som tar hand om själva matsmältningen. De celler som finns i njurarna, de renar blodet.

Normal celldelning

Alla celler i vår kropp sköter sitt jobb, fram tills de bli gamla och dör. När de dör så ersätts den med en exakt likadan cell som utför samma viktiga arbete. Det bildas nya celler i kroppen hela tiden och det genom att cellerna delar på sig.

När det är en normal celldelning så kontrolleras dessa av speciella gener inne i cellens kärna. En cell har mer än 20 000 gener. Dessa regleras helt olika beroende på celltyp. Generna kan vara för att starta celldelning eller för att stoppa den.  Det är så läkning av ett sår går till. De celler som finns kring såret får signal att det är dags att bilda nya celler. När såret är läkt, då kommer signaler som säger att det är dags att stoppa.

Onormal celldelning

När man drabbas av cancer, så blir den perfekta balansen rubbad. Det gör att celler som tidigare var friska, de uppför sig helt fel. De vet inte när det ska stoppas att dela på sig och nya celler, cancercellerna, kan inte sköta uppgifterna. De delar sig därmed helt ohämmat och det blir fler och fler cancerceller. Detta blir till slut en klump med cancerceller och det är vad man kallar en tumör. Tumören fortsätter att växa, eftersom cellerna fortsätter dela på sig och klumpar sig samman.

Olika former av tumörer

Det finns två former av tumörer. Det är godartade (benigna) och elakartade (maligna) tumörer. Tumörer som är godartade, de kan bli stora. Dock kan de inte, så som elakartade, växa igenom andra vävnader. Godartade tumörer kan inte heller sprida sig till andra delar av kroppen.

En elakartad tumör, den kan dock orsaka en hel del. Den tränger sig in bland andra vävnader och det gör att den till slut når små blodkärl och lymfkärl. Skulle celler lossna från den elakartade, så kan dessa följa med blodet eller lymfan till andra ställen i kroppen och bilda nya tumörer. Detta kallas metastaser eller dottertumörer.

Former av tumörer

Z

Olika former av sjukdomar

Cancer är inte en enda sjukdom. Det är istället flera olika. Vad det är för slags cancer man kan drabbas av, det beror helt på vad det är för typ av cell som tumören uppstått från. Man kan få cancer i nästan alla de cirka 200 olika celltyper som vi har i kroppen. Har det utvecklats i en bröstcell, så kallas det bröstcancer, är det i lungan, så kallas det lungcancer.

Det finns en speciell form av cancer och det är leukemi. Då blir det inte en klump av cancercellerna, utan de flyter omkring som de andra normala blodcellerna. Dock brer de ut sig så att de normala inte får plats samt att de inte gör det jobb som ska göras i en kropp. Vissa former av cancer räknas till våra folksjukdomar. Läs mer om det här.

Sjukdomstecken

Det kan ta lång tid innan man upptäcker att man har cancer. Det eftersom det utvecklas under lång tid. Det kan ta så många år som 20 från att det är en första sjuk cell tills det att man upptäcker en tumör. Man känner inte heller alltid av besvären till en början.

Om du har följande besvär, så kan man misstänka cancer och du bör gå till läkare:

  • Knöl i bröstet eller på andra ställen på kroppen.
  • Sår som inte läker.
  • Onormala blödningar.
  • Hosta eller heshet som inte ger med sig.
  • Svårigheter att svälja.
  • Ändrade avföringsvanor eller problem att kissa.
  • Nytt eller förändrat födelsemärke.

Vad karakteriserar en cancercell?

Cancercellerna har en oförmåga att dö. Vilket är det vanligaste celler ska göra. De har även en förmåga att dela sig i oändlighet. Dessutom kan de stimulera sin egen tillväxt. De är också okänsliga för utifrån kommande signaler att sluta växa. Cancerceller stimulerar tillväxten av blodkärl i och till tumören samt att de även kan sprida sig vidare via blod och lymfa. Egenskaperna framträder olika beroende på form av cancer. Det kan även variera mellan olika patienter.

Läs de senaste inläggen

Hur fungerar vårdcentraler?

För patienter som har en sjukdom eller åkomma som inte är av så kallad akut karaktär, så är deras första kontakt med vård en vårdcentral. Till en vårdcentral kan du söka dig, så fort du känner av något besvär eller känner dig sjuk. Det finns idag många vårdcentraler...

Leva med smärta

Idag är det ett stort problem för många att leva med en långvarig smärta av något slag. Dels är det problem för individen själv dels för samhället i sig. Det är runt 20 % av befolkningen idag som har en ständig återkommande värk av något slag. Långvarig smärta är att...

Maten som skyddar dig mot cancer  

Det finns ett starkt samband mellan vad vi äter och risken av att få cancer. Idag finns det ett starkt vetenskapligt stöd för att maten vi äter påverkar risken av att drabbas av cancer. Dessutom finns det även andra saker som påverkar och ökar risken, så som fysisk...

Kan ryggvärk vara cancer?

Kan ryggvärk vara cancer är en fråga många ställer. Det är så att cancer är en väldigt ovanlig, men ändå möjlig, orsak till ryggvärk. Skulle det vara så att du känner av att du har ont skelettet samt att du redan har cancer eller blivit behandlad för det tidigare, så...