Femte sida om oss

Välkommen till vår sida. Här talar vi om cancer, i alla dess former. Mer än tio miljoner människor får cancer varje år. I Sverige är det ungefär var tredje person som drabbas någon gång under sin livstid. En förklaring till det är att vi lever längre.

Denna sida är till för att ge information om cancer, till dig som drabbats eller har en närstående som drabbats.

Den är även för dig som vill veta mer om cancer, vad man kan göra för att förebygga det och vad man ska tänka på för övrigt.