Idag är det ett stort problem för många att leva med en långvarig smärta av något slag. Dels är det problem för individen själv dels för samhället i sig. Det är runt 20 % av befolkningen idag som har en ständig återkommande värk av något slag. Långvarig smärta är att man har ett symptom som gått över till att bli ett syndrom som påverkar hela kroppen. Utöver att man har ont så gör et även att man överlag får en försämrad hälsa så väl som försämrad livskvalitet. Den som drabbas styrs av smärtan och det kan leda till att man känner sig nedstämd, ångestfylld samt isolerar sig. Som tur är så finns det olika former av rehabilitering. Det för att kunna leva ett normalt liv trots smärtan.  Det finns då en del verktyg och rehabiliteringsformer att testa.

Verktyg för att leva normalt trots smärta

Den rehabilitering man kan genomgå tar inte bort smärtan, men det gör det lättare att leva med den. Det kan vara att träna mindfulness och självkänsla genom en kurs i smärhantering. Det finns program som Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR så väl som Mindful Self-Compassion (MSC) eller självmedkänsla. Även andra psykologiska behandlingar som KBT (kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy) har visat sig hjälpa mot långvarig smärta. Utöver dessa behandlingar så har motion också visat sig vara effektivt så väl som att ha ett bra umgänge och stöd. Drabbade personer kan även testa MMR, som står för multimodal smärtrehabilitering. Det innebär att flera vårdinstanser så som läkare, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut och så vidare jobbar tillsammans med varandra och med patienten för att hantera smärtan och höja livskvaliteten för den drabbade.