För patienter som har en sjukdom eller åkomma som inte är av så kallad akut karaktär, så är deras första kontakt med vård en vårdcentral. Till en vårdcentral kan du söka dig, så fort du känner av något besvär eller känner dig sjuk. Det finns idag många vårdcentraler runt om i landet. Det för att man ska kunna få vård i den egna kommunen. Dock är det idag så att du själv kan bestämma vilken vårdcentral du vill gå till. Tidigare var man tilldelad den vårdcentral som låg närmast där man bodde. Du kan dock bara vara listad vid en vårdcentral i taget, men det står dig fritt att byta när du än vill.

En vårdcentral tar emot både vuxna och barn. Det finns de vårdcentraler som har så kallade drop-in så väl de som endast tar emot bokade besök. Ofta går det att boka via telefon eller nätet.

Vad du kan få hjälp med på en vårdcentral

På en vårdcentral jobbar det både läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Läkarna är allt som oftast specialister inom allmänmedicin. På en vårdcentral kan det även finnas kurator, psykolog, fysioterapeuter och andra. Det är främst vanliga besvär som förkylning, halsont, feber, allergier med mera som du kan få hjälp med. Du kan även få vård om du har urinvägsinfektion, har yrsel eller ont i ryggen.

På en vårdcentral kan du även få hjälp med att lägga om sår, få sår sydda, ta bort stygn, mäta blodtryck samt en del annat. På de flesta vårdcentraler har man även ett eget laboratorium där man har möjlighet att ta blodprover med mera.

På en vårdcentral får du alltså en första hjälp med dina besvär. Är det så att du har behov av annan vård så kan du i vissa fall bli remitterad till en specialist.