Mailinglistor

Mailinglista innebär att du skriver dina brev och samtliga som är anmälda på listan får dessa brev via E-mail. Du kan när som helst upphöra med din närvaro i dessa listor genom att ange att du vill "GÅ UR GRUPP" på vår hemsida.

Våra mailinglistor är ej avsedda för kommersiellt bruk utan är enbart till för kommunikation mellan cancersjuka och deras familjer.

Om du känner att du kan få hjälp av att tala med andra i samma situation eller om du känner att du själv kan ge stöd åt andra ber vi dig vänligen att anmäla dig till dessa listor.

Listorna finner du under resp. cancertyp.