Bröstcancer

För bröstcancerdrabbade finns det 2 olika funktioner att välja bland
  • Mailinglistor
  • Diskussionsforum 

Mailinglista

Med hjälp av nedanstående formulär anmäler du dig till bröstcancerdrabbades mailinglista. Ange din e-mailadress och välj att "GÅ MED I GRUPP". Om du vill avanmäla dig gör du det i samma formulär men väljer "GÅ UR GRUPP". Klicka 
sedan på OK-knappen.


 Diskussionsforum

Klicka här så kommer du till ett diskussionsforum för bröstcancer.


Till Dig som är med i cancersamtal.nu om bröstcancer  

Välkommen som medlem!

Vi hoppas att vårt diskussionsforum fungerar som ett gott stöd för dig. Det drivs av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation - BRO. Runt om i landet finns föreningar anslutna till BRO. De arbetar aktivt med information, opinionsbildning och medlemsstöd.

Som medlem får du också vår tidning BROfästet som bl. a rapporterar om forskning och utveckling på bröstcancerområdet.

I dagsläget är vi ca 10 000 medlemmar i våra 33 lokala föreningar. Fler medlemmar ger större kraft och styrka i vårt påverkansarbete liksom större intäkter både i form av medlemsavgifter men också i form av ökade bidrag, eftersom de ofta beräknas på medlemsantal.

Välkommen som medlem i din närmaste lokalförening!

Du hittar våra lokala föreningar på vår hemsida: www.bro.org.se